Naša firma u svojoj ponudi nudi i mogućnost skladištenja vašik stvari, stvari se drže palerirane i zaštićene od svih mogućih oštećenja.Cena varira od količine stvari. Može da se plaća po danu ili na mesečnom nivou, mogućnost plaćnja gotovinom ili preko računa.

cena na dan: 5 €